Definice neplodnosti

Mezi neplodné můžeme zařadit páry u kterých při snaze o početí nedojde během 12 měsíců pravidelného, nechráněného pohlavního styku k otěhotnění. Zvláštní skupinu tvoří páry, kdy žena otěhotní relativně snadno, ale těhotenství končí v různých vývojových etapách potratem. U těchto párů hovoříme o infertilitě.

Sterilita (neplodnost), kam lze zařadit oba zmiňované stavy, je dnes podle definice světové zdravotnické organizace samostatnou diagnózou.

V České republice je neplodný asi každý sedmý pár. Příčina bývá v polovině případů na straně ženy, v polovině případů je na vině partner. U některých párů se kombinuje současně více příčin.

Otěhotnění je významně ovlivněno věkem ženy. Z tohoto důvodu u žen ve věku 35 roků a více doporučujeme zahájit diagnostiku a eventuelně léčbu neplodnosti již po 6 měsících neúspěšné snahy o početí.

Příčiny neplodnosti

Ženský faktor

ovariální - ovulační poruchy zjišťujeme u přibližně 30 % žen. Jedná se o poruchu při které nedochází k vytvoření a uvolnění vaječné buňky z vaječníku.

  • Tubární - příčinou bývá snížená nebo úplná neprůchodnost jednoho nebo obou vejcovodů
  • Endometriosa - onemocnění, při kterém je sliznice děložní uložena mimo dutinu děložní po orgánech a tkáních v těle a dutině břišní
  • Vrozené vady dělohy, myomy děložní - změny vzhledu, tvaru, velikosti dělohy a dutiny děložní způsobené vývojově, nebo získané v průběhu života
  • Imunologický - získaná změněné funkce imunitního systému, bránící přirozenému nebo i asistovanému početí
  • Genetická příčina – vrozená predispozice ke snížené plodnosti
  • Jiná celková onemocnění – autoimunitní onemocnění, metabolická onemocnění, onemocnění gastrointestinálního traktu, hematologická onemocnění etc.

Mužský faktor

poruchy spermiogenezy – snížená kvalita spermií (počet, pohyblivost, tvar) (impotentia generandi)

  • Erektilní dysfunkce – neschopnost dosáhnout erekce (impotentia couendi)
  • Genetické příčiny - vrozená predispozice ke snížené plodnosti
  • Imunologické - získaná změněné funkce imunitního systému, bránící přirozenému nebo i asistovanému početí