Centrum asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci pomáhá neplodným párů z širokého regionu již více než 30 let.  Centrum se řadí mezi pracoviště s nejlepšími výsledky v České republice. Tisíce párů, které úspěšně prošly léčebnými cykly, jsou toho dokladem.

Vaše problémy bereme vážně

Chceme je spolu s vámi začít řešit co nejrychleji. Do našeho centra můžete přijít maximálně do měsíce od objednání.

Objednat se u nás můžete i bez doporučení svého lékaře, a to buď telefonicky na čísle 585 853 178 nebo e-mailem na car@fnol.cz.

Jsme spolehlivou cestou k vytouženému cíli.