Centrum asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc pomáhá neplodným párů z širokého regionu již více než 30 let. Jsme jediným pracovištěm reprodukční medicíny v ČR akreditovaným ze strany ESHRE – Evropské společnosti pro reprodukční medicínu a embryologii. Řadíme se mezi pracoviště s nejlepšími výsledky v České republice. Tisíce párů, které úspěšně prošly léčebnými cykly, jsou toho dokladem.

Vaše problémy bereme vážně.

Chceme je spolu s vámi začít řešit co nejrychleji. Do našeho centra můžete přijít maximálně do měsíce od objednání.

Objednat se u nás můžete i bez doporučení svého lékaře, a to buď telefonicky na čísle 585 853 178 nebo e-mailem na car@fnol.cz.

Jsme spolehlivou cestou k vytouženému cíli.