Slovníček pojmů

Pojem Zkratka Definice
Blastocysta BC Embryo s dutinkou vyplněnou tekutinou, jde o nejvyšší stadium embrya, jakého lze při kultivaci v laboratorních podmínkách dosáhnout.
Embryo   Embryo - zárodek je stádium prenatálního vývoje od oplození do osmého týdne těhotenství.
Embryotransfer ET Přenos embrya do dutiny děložní.
Endometrióza   Endometrióza je stav, kdy se tkáň vytvářející sliznici v dutině děložní (endometrium) nachází mimo dělohu.
Folikul   Váček ve vaječníku (ovariu) obsahující folikulární tekutinu, ve které se zpravidla nachází vajíčko.
Folikulostimulační hormon FSH Hormon, který stimuluje růst a zrání folikulů ve vaječnících. Zvýšená hladina poukazuje na špatnou funkci pohlavních žláz.
Gameta   Pohlavní buňka - mužská spermie a ženská vajíčko (oocyt).
Gestační váček   Tekutinou vyplněná struktura obsahující embryo, které se vyvíjí v časném těhotenství, většinou v děloze.
Gonadotropin-releasing hormon GnRH "Hormon uvolňující gonadotropiny" slouží k řízení uvolňování gonadotropinů (FSH a LH), které stimulují pohlavní žlázy.
Gonadotropiny   Hormony řídící funkce pohlavních žláz. Patří mezi ně folikulostimulační hormon (FSH), luteinizační hormon (LH) a choriogonadotropin (hCG).
Hyperstimulační syndrom OHSS Vzniká nepřiměřenou reakcí vaječníků na hormonální stimulaci, projevující se zvětšením obvodu břicha, hromaděním tekutiny v dutině břišní, bolestmi v podbřišku, nevolností, dušností.
Hysterosalpingografie HSK Metoda, která zjišťuje pomocí rentgenu průchodnost vejcovodů, vstříknutím kontrastní látky do dutiny děložní a do vejcovodů.
Hysteroskopie HS Optické vyšetření dutiny děložní zjišťující přítomnost polypů nebo myomů.
Implantace embrya   Zachycení a uhnízdění embrya v děložní sliznici. K implantaci dochází přibližně 5 až 7 dní po oplození.
In Vitro fertilizace IVF Metoda asistované reprodukce, kdy dochází k oplodnění mimo tělo ženy.
Infertilita   Neschopnost donosit dítě.
Intracytoplazmatická injekce spermie ICSI Postup fertilizace in vitro, kdy je do vajíčka vpravena jedna spermie.
Intrauterinní inseminace IUI IUI je léčebný postup, při kterém jsou proprané speciálně upravené spermie zavedeny v období kolem ovulace do dutiny děložní.
Kryoembryotransfer KET Přenos kryokonzervovaného embrya do dutiny děložní po rozmražení.
Kryokonzervace (zmražení embryí) - Vitrifikace   Zamražení a skladování gamet, zygot a embryí.
Laparoskopie   Miniinvazivní endoskopicé vyšetření břišní dutiny, které ozřejmí morfologii malé pánve a prověří průchodnost vejcovodů.
Lidský choriový gonadotropin hCG Hormon udržující v činnosti žluté tělísko, které produkuje progesteron (hormon připravující děložní sliznici na těhotenství). Stanovení hodnoty hCG umožňuje prokázat těhotenství již 11. den po transferu. V asistované reprodukci se hCG používá ke spuštění ovulačního děje.
Luteinizační hormon LH Hormon, který podporuje tvorbu pohlavních hormonů. U žen rozvíjí tvorbu estrogenů a progesteronu ve vaječnících (tím i vznik žlutého tělíska). U mužů podporuje tvorbu testosteronu ve varlatech.
MESA/TESE MESA/TESE Mikrochirurgický odběr spermií z nadvarlete nebo varlete.
Morula M Embryo s 8 - 16 buňkami.
Ovarium   Vaječník
Ovulace   Uvolnění zralého vajíčka z folikulu.
Preimplantační genetická diagnostika embryí PGD Vyšetření embryí, které se provádí před zavedením embrya do dělohy. Umožňuje odhalit genetické abnormality ve vyvíjejícím se embryu a snižuje tak riziko genetických onemocnění a spontánních potratů.
Prodloužená kultivace PK Kultivace embrya v laboratorním prostředí delší než 48 hodin.
Prvojádro PN Známka oplození vajíčka - správně oplozené vajíčko obsahuje 2 prvojádra.
Spermiogram SPG Mikroskopické vyšetření spermatu. Hlavní kritéria hodnocení jsou počet, pohyblivost a tvar spermií.
Stimulace   Umělá podpora činnosti vaječníků hormonálními preparáty za účelem zisku větších počtu vajíček.
Syndrom polycystických ovarií PCOS Syndrom polycystických ovárií je jednou z nejčastějších endokrinních poruch u žen, při které nedochází k uvolňování vajíček z folikulů. Folikuly rostou pod povrchem vaječníku a jsou vytvářeny stále znovu, protože hypofýza nesignalizuje zastavení jejich produkce. Důsledkem je vznik mnoha malých cyst na vaječníku a jeho zvětšení.
Ultrazvukové vyšetření UZ Diagnostická metoda používaná k zobrazení vnitřních orgánů (děloha a vaječníky), případně plodu v děloze bezbolestným zvukovým vlněním.
Zygota   Buňka vznikající oplozením - splynutím dvou pohlavních buněk (spermie a vajíčka).