Poskytovaná péče

V Centru asistované reprodukce při Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc pomáháme neplodným párům už více než 35 let. Centrum navazuje na tradice Výzkumné laboratoře lidské reprodukce, která byla založena v roce 1980. V roce 1984 se narodilo na olomoucké klinice, jako druhé v naší republice, dítě počaté technikami asistované reprodukce. 

S rozvojem celého oboru v průběhu dalších let je dnes léčba metodami asistované reprodukce v centru na vysoké úrovni. Tisíce párů, které úspěšně prošly léčbou v našem centru, jsou toho dokladem.

Přístup ke klientům individualizujeme a nabízíme komplexní diagnostiku a léčbu neplodnosti. Současné léčebné postupy a metody, moderní vybavení, společně s dobře fungujícím týmem odborníků a kvalitním zázemím Porodnicko-gynekologické kliniky garantuje nejvyšší kvalitu péče.  V případě mezioborové spolupráce zajišťujeme bezprostřední návaznou péči v rámci Fakultní nemocnice Olomouc.

V našem centru vám nabízíme komplexní diagnostiku a léčbu příčin neplodnosti u obou partnerů:

 • léčba hormonálních poruch způsobujících neplodnost
 • léčba endometriózy
 • ambulantní hysteroskopie
 • indukce ovulace a monitorování cyklu
 • komplexní vyšetření spermiogramu
 • intrauterinní inseminace
 • mimotělní oplodnění (IVF)
 • moderní laboratorní postupy podle posledních trendů
 • vyšetření receptivity endometria
 • mikrochirurgické odebrání spermií (MESA/TESE)
 • preimplantační genetické testování
 • kryokonzervační program (mražení spermií, vajíček a embryí)
 • program dárcovství spermatu, vajíček a embryí