Náš tým

Profesionalita a lidský přístup - slogan Fakultní nemocnice Olomouc - beze zbytku vystihuje také činnost a charakter personálu Centra asistované reprodukce. Postará se o vás tým nadšených odborníků vedený renomovaným specialistou MUDr. Janem Vodičkou.

MUDr. Jan Vodička

MUDr. Jan Vodička

Vedoucí lékař Centra asistované reprodukce

Olomoucký rodák a patriot neúnavně pomáhá párům s reprodukčními problémy již bezmála čtvrt století. Obor reprodukční medicíny jej stále naplňuje a rozvíjí. Vedoucí lékař Centra asistované reprodukce je předním reprodukčním gynekologem, s nejvyšší specializací v oboru gynekologie a porodnictví. Kromě vysoké odbornosti nabízí lidský přístup a porozumění všem problémům, které neplodnost přináší. Ve stejném duchu vede svůj tým.

Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v  Olomouci obor všeobecné lékařství absolvoval v roce 1993. Během studentských let aktivně pomáhal na pracovišti I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci jako pomocná vědecká síla. Studia si prodloužil půlroční stáží v roce 1991 v Norsku, na kterou dodnes s láskou vzpomíná. Pro obor gynekologie a porodnictví  se rozhodl v posledních ročnících studia.

První praktické zkušenosti v oboru získal v nemocnici Jeseník pod vedením primáře Antonína Illíka a Ivana Šaba. Krátce po 1. atestaci v roce 1997 využil nabídky pracovní pozice na klinice docenta Aleše Sobka v Olomouci. Klinika v té době jako jedna z prvních v České republice aplikovala postupy asistované reprodukce do praxe. Během let, která zde strávil, se aktivně podílel na řešení mnoha grantů a projektů, účastnil se mnoha domácích i zahraničních kongresů, publikoval jako hlavní autor nebo spoluautor v několika časopisech.

V roce 2001 složil 2. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví, v roce 2008 také atestaci v oboru reprodukční medicíny. Od roku 2009 zastával pozici vedoucího lékaře centra reprodukční medicíny v  Piešťanech, které vedl s velkými úspěchy do roku 2011. Od téhož doku působil v pardubickém centru asistované reprodukce. Od roku 2014 je pověřen rolí vedoucího lékaře prestižního Centra asistované reprodukce Fakultní nemocnice v Olomouci.

Zde se spolupodílí s pracovištěm patologie LF UP na zavádění vyšetření endometria při poruchách implantace, je spoluřešitelem projektu receptivity endometria, zasazuje se (ve spolupráci s klinikou lékařské genetiky) o rozvoj preimplantačních metod vyšetřování embryí.

Je členem mnoha odborných společností, je zástupcem šéfredaktora prestižního časopisu Česká gynekologie.

Mezi jeho koníčky patří sport, především triatlon, rád cestuje a v posledních letech se společně s rodinou věnuje i zahrádce.

Časté dotazy

     
doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.  MUDr. Pavel Hejtmánek  MUDr.Kateřina Sobková MUDr. Katarina Lehnertová (mateřská dovolená) MUDr. Zuzana Maškulíková (mateřská dovolená)

 

 
Bc. Monika Köhlerová Bc. Dana Velešíková  Mgr. Lucie Goldmannová  Mgr. Pavla Vahalová
     
Vladimíra Kroutilová, DiS.      
 
Mgr. Kateřina Smékalová – vedoucí embryolog Mgr. Veronika Hončová – embryolog Mgr. Pavlína Francová – embryolog/androlog Mgr. Renáta Plotzová  – embryolog/androlog

 

   
Pavla Mráčková – zdravotní laborant, androlog  Mgr. Marcela Žaludová – embryolog  Mgr. Petra Lakomá – embryolog (mateřská dovolená)  

A to jsme my