Náš tým

Profesionalita a lidský přístup - slogan Fakultní nemocnice Olomouc - beze zbytku vystihuje také činnost a charakter personálu Centra asistované reprodukce. Postará se o vás tým nadšených odborníků vedený renomovaným specialistou MUDr. Janem Vodičkou.

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Vedoucí lékař Centra asistované reprodukce

Olomoucký rodák a patriot neúnavně pomáhá párům s reprodukčními problémy již bezmála čtvrt století. Obor reprodukční medicíny jej stále naplňuje a rozvíjí. Vedoucí lékař Centra asistované reprodukce je předním reprodukčním gynekologem, s nejvyšší specializací v oboru gynekologie a porodnictví. Kromě vysoké odbornosti nabízí lidský přístup a porozumění všem problémům, které neplodnost přináší. Ve stejném duchu vede svůj tým.

Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v  Olomouci obor všeobecné lékařství absolvoval v roce 1993. Během studentských let aktivně pomáhal na pracovišti I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci jako pomocná vědecká síla. Studia si prodloužil půlroční stáží v roce 1991 v Norsku, na kterou dodnes s láskou vzpomíná. Pro obor gynekologie a porodnictví  se rozhodl v posledních ročnících studia.

První praktické zkušenosti v oboru získal v nemocnici Jeseník pod vedením primáře Antonína Illíka a Ivana Šaba. Krátce po 1. atestaci v roce 1997 využil nabídky pracovní pozice na klinice docenta Aleše Sobka v Olomouci. Klinika v té době jako jedna z prvních v České republice aplikovala postupy asistované reprodukce do praxe. Během let, která zde strávil, se aktivně podílel na řešení mnoha grantů a projektů, účastnil se mnoha domácích i zahraničních kongresů, publikoval jako hlavní autor nebo spoluautor v několika časopisech.

V roce 2001 složil 2. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví, v roce 2008 také atestaci v oboru reprodukční medicíny. Od roku 2009 zastával pozici vedoucího lékaře centra reprodukční medicíny v  Piešťanech, které vedl s velkými úspěchy do roku 2011. Od téhož doku působil v pardubickém centru asistované reprodukce. Od roku 2014 je pověřen rolí vedoucího lékaře prestižního Centra asistované reprodukce Fakultní nemocnice v Olomouci.

Zde se spolupodílí s pracovištěm patologie LF UP na zavádění vyšetření endometria při poruchách implantace, je spoluřešitelem projektu receptivity endometria, zasazuje se (ve spolupráci s klinikou lékařské genetiky) o rozvoj preimplantačních metod vyšetřování embryí.

Je členem mnoha odborných společností, je zástupcem šéfredaktora prestižního časopisu Česká gynekologie.

Mezi jeho koníčky patří sport, především triatlon, rád cestuje a v posledních letech se společně s rodinou věnuje i zahrádce.

doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.  MUDr. Pavel Hejtmánek  MUDr. Kateřina Sobková MUDr. Ondřej Malchar 

 

Bc. Monika Köhlerová
úseková sestra
Bc. Dana Velešíková  Mgr. Lucie Goldmannová  Mgr. Pavla Vahalová
Mgr. Kateřina Smékalová – vedoucí embryolog Mgr. Veronika Hončová – embryolog Mgr. Pavlína Francová – embryolog/androlog Pavla Mráčková – zdravotní laborant, androlog 

 

     
Mgr. Marcela Žaludová – embryolog (mateřská dovolená) Mgr. Petra Lakomá – embryolog