Ceník a možnosti úhrady léčby

Výkon intrauterinní inseminace je v našem centru hrazen plně ze zdravotního pojištění 6x za život ženy (s platností od března 2021).

Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny zdravotní služby v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace):

  • ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení čtyřicátého roku věku,
  • ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení čtyřicátého roku věku,

a to nejvíce třikrát za život. Pokud bylo v prvních dvou léčebných cyklech přeneseno pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, je cyklus hrazen čtyřikrát za život.

Při stimulaci pro jeden cyklus IVF/ET je hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou maximálně 2.250 jednotek gonadotropinů. Urinární i rekombinantní gonadotropiny jsou v našem zdravotnickém zařízení bez doplatku.

Naše centrum má uzavřené smlouvy o úhradě léčby neplodnosti ze zdravotního pojištění s těmito zdravotními pojišťovnami.

Pojišťovna

Kód

Logo / Odkaz (klikněte na obrázek)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

207

Revírní bratrská pokladna

213

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

201

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

111

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

211

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

205