Ceník a možnosti úhrady léčby

Výkon intrauterinní inseminace je v našem centru hrazen plně ze zdravotního pojištění 6x za život ženy (s platností od března 2021).

Výkon In Vitro Fertilizace a embryotransfer (IVF/ET) je hrazen ženám ve věku do 39 let ze zdravotního pojištění 3x za život. Pokud bylo v 1. a 2. cyklu IVF/ET přeneseno pouze 1 embryo, je cyklus IVF/ET hrazen ze zdravotního pojištění 4x za život do věku 39 let.

Při stimulaci pro jeden cyklus IVF/ET je hrazeno Vaší zdravotní pojišťovnou maximálně 2.250 jednotek gonadotropinů. Urinární i rekombinantní gonadotropiny jsou v našem zdravotnickém zařízení bez doplatku.

Naše centrum má uzavřené smlouvy o úhradě léčby neplodnosti ze zdravotního pojištění s těmito zdravotními pojišťovnami.

Pojišťovna

Kód

Logo / Odkaz (klikněte na obrázek)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

207

Revírní bratrská pokladna

213

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

201

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

111

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

211

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

205