Nejčastější dotazy

U žen ve věku do 35 let  asi po roce snahy o otěhotnění, ve vyšším věku ženy již po 6 měsících.

Horní hranice pro léčbu neplodnosti je stanovena zákonem – dle zákona nesmí věk ženy v den zavedení embrya do dělohy přesáhnout 48 let + 364 dní. U mužů není žádné omezení s ohledem na věk.

Pojišťovny hradí léčbu  inseminacemi  6x za kalendářní rok, léčbu mimotělní cyklem 4x do 39 let věku ženy. Podmínkou úhrady  4.cyklu je přenos jednoho embrya v prvních dvou cyklech.

V mimotělním cyklu existují doplatky na mikromanipulační metody, delší pobyt embryí v laboratoři, kamerový monitoring vývoje embryí, výběr spermií pro oplození vajíčka. Doplatky v našem centru se pohybují na dolní hranici průměrných doplatků v české republice.

Léčbu dárcovskými gametami lze poskytnout pouze manželům nebo partnerům.

Frekvence návštěv je závislá na léčebné metodě, při inseminaci to bude dvakrát v cyklu, Při mimotělním oplození přibližně pětkrát.

Ve věku do 35 let ženy preferujeme přenos jednoho nejkvalitnějšího embrya