Dotazník pro klienty centra

Vážená paní, vážený pane,

jsme rádi, že jste si zvolili právě Centrum asistované reprodukce při Fakultní nemocnici Olomouc. Snažíme se stále zlepšovat kvalitu naší péče a proto vás prosíme o zodpovězení následujících otázek. Z nabízených odpovědí můžete vybírat i několik variant.

Děkujeme za váš čas.